Dotace na balenou vodu

Pomalu, ale jistě se rozjíždí důchodová reforma pod taktovkou politického hnutí ANO 2011. Po zlevněném jízdném, chystá ministryně financí Alena Schillerová další způsob, jak pomoci v současné a hlavně budoucí nelehké situaci seniorům a studentům. V parlamentu se již totiž připravuje schválení dotace na nákup balené vody.

„Situace, kdy mnoho seniorů vydává ze svého rozpočtu až 30 % na balenou vodu, je neúnosná.“ Uvedla včera ministryně v pořadu Jaromíra Soukupa v jeho televizi Barrandov. Nově by podle ní měla být poskytnuta dotace na nákup balené vody v plastových obalech všem seniorům a studentům až do výše 150 litrů měsíčně.

„Je známo, že zvláště důchodci a studenti mají časté problémy s pitným režimem. Kalousek to v minulosti vyřešit nedokázal, pro mne je to otázka jednoho hlasování. Nová dotace na balenou vodu totiž tento palčivý problém řeší. Jako bonus lze navíc brát i možnost snadného zvýšení rodinného rozpočtu sbíráním víček.“Informovala zaskočeného ředitele barrandovské televize Schillerová.

Češi mají dobré srdce

Sbírání víček od balených vod je v České republice často využívaná možnost, jak přispět na charitativní činnost. Stranou často nezůstává ani stát. Například vojáci dopravního letectva ze základny v Praze-Kbelích, se loni zapojili do charitativního sběru víček od PET lahví a celkem nasbírali sedm pytlů víček, které předali zástupcům kbelské radnice, odkud je pak hasiči dovezli rodině nemocné Kačenky. Odtud se pytle odvezly do výkupu. Kromě finančního zisku tak při sběru víček může člověka hřát vědomí, že přispěl na dobrou věc.

V ostrém rozhovoru s nejvyšší představitelkou státní kasy bylo řečeno, že u jednoho žíznivého seniora nebo studenta, by v případě, že zákon ve sněmovně projde, mohlo dojít k nárůstu rodinného rozpočtu až o 8,64,- Kč ročně na osobu. Jen v případě seniorů, se tak dostáváme vzhledem k jejich počtu až na 9 000 000 korun, což rozhodně není zanedbatelná částka pro tento elektorát.

Češi Slováci umí dotace

Česká republika má ve využívání dotací velké zkušenosti. Některé tuzemské firmy totiž dokáží na dotacích získat až dvě miliardy korun ročně. České zkušenosti při získávání dotací zajímají i nejvyšší představitele Evropského společenství, o čemž svědčí fakt, že se občas dostává až na vrcholná jednání evropských politických špiček.

Vláda myslí především na obyčejné lidi

O tom, že ministryni Schillerové leží na mysli především osud obyčejných lidí, se mohli diváci přesvědčit v další části vysílání, hned po krátkém čtyřicetiminutovém bloku reklam:

„A teď mi dovolte být trochu sociální. Ze své vlastní zkušenosti znám bezpočet seniorů, kteří tahají těžké láhve balené vody den co den, až několik stovek metrů ze supermarketů do svých domovů. Oč lehčí by mohl být takový náklad, pokud by věděli, že je zdarma, přímo od hlavy státu, Andreje Babiše?“ Ptala se ministryně moderátora televize Barrandov.

„V této souvislosti bych také ráda rozptýlila fámy, které se vynořily na internetu. Umístění podobizny Andreje Babiše s textem „Čau staříci, to je ode mňa!“ není v žádném případě povinné na obalech balených vod uveřejňovat. Žijeme proboha v právním státě! V rámci nastartování ekonomiky je pouze těm, kteří se k této akci přihlásí, sníženo DPH z 15 % na 0,3 %. Je přeci čas, abychom odhodili mezigenerační rozmíšky a podpořili ty nejzranitelnější, tím myslím naše seniory a studenty, které můj předchůdce Kalousek tolik opomíjel.“ Prohlásila nakonec v pořadu Jaromíra Soukupa ministryně financí Alena Schillerová.