Rath vybírá výpalné?

Jak uvádí online deník ihned.cz, David Rath vybírá každý měsíc z pěti středočeských nemocnic 150 tisíc měsíčně. Kam tyto peníze proudí, není prý jasné. Kraj se brání informace zveřejňovat a tak na veřejnost prosakují informace, že si tyto peníze dělí mezi sebe Rath a jeho oddaní spolupracovníci.

Za uplynulé roky prý tímto způsobem nemocnice přispěli do tajemného fondu téměř 20 milionů.

Například loni organizace z peněz vybraných od nemocnic zaplatila za právníky a „ostatní služby“ 6,5 milionu. Co se v téhle účetní položce skrývá, kraj odmítá rozklíčovat. Stejně jako uvést jména právníků a konkrétní úkoly, které pro nemocnice řešili.

Hospodářské noviny

Organizace Krajská nemocnice, toto Rathovo dítě, která měla zastřešovat jednotlivé oblastní nemocnice, byla zrušena. Kraj prý stála ročně 20 milionů korun, aniž by měla pro nemocnice nějaký přínos. V organizaci pracovalo bezpočet občanů Hostivic, na základě dobrých vztahů s Davidem Rathem. Příkladem budiž hostivický radní za ČSSD Patrik Tomšů, který v organizaci Krajská nemocnice dělal mluvčího, zatímco nyní bude v dalším Rathově dítku (gymnasium v Hostivicích), dělat učitele tělocviku.

Kontroverzní David Rath má mnoho obdivovatelů a mnoho odpůrců. Někteří jeho činy dokonce podrobně zpytují a výsledky zveřejňují na webu:

Náš Rath kvalitně

Hlavní náplní těchto stánek je uvádět občas zcela scestné informace našeho pana ministra na pravou míru. Nesdílíme názor, že se lží člověk nejdál dojde. Rath bez skrupulí manipuluje s veřejností, servíruje překroucená fakta, bez důkazů obviňuje, koho může, vytrhává věci ze souvislostí a označuje marginálie jako zásadní skutečnosti.

Zatím se zdá, že jeho kroky v tomto směru nacházejí u části veřejnosti a zřejmě i u pana premiéra příznivou odezvu.

Write a Comment

view all comments

Your e-mail address will not be published. Also other data will not be shared with third person. Required fields marked as *